Skip to main content

  06-50404553

Privacy & Cookies

Privacy Statement

Bruidstuin by Moda Reina BV hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Daarom leggen we u in dit privacy statement uit welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij raden u aan om ons privacy statement zorgvuldig door te lezen.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Bruidstuin by Moda Reina BV gevestigd aan de Oostendorperstraatweg 1a 8081RH te Elburg, ingeschreven bij Kamer van Koophandel 59865709 is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in dit privacy statement genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw adres, woonplaats, trouwdatum, telefoonnummer en e-mailadres.

Van wie verzamelt de persoonsgegevens?

De bruidstuin by moda reina verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die bruidsjurken, bruidskostuums en diensten afnemen, websitebezoekers, of derden die contact opnemen met Bruidstuin. Bijvoorbeeld indien u:

 • een bestelling plaatst;
 • aan een prijsvraag of promotie deelneemt;
 • via social media;
 • bij of voor ons werkzaam bent;
 • bij ons solliciteert of hiertoe contact opneemt;
 • een zakelijke relatie heeft met Bruidstuin,
 • uw gegevens achter laat bij aankoop.

Contact met Bruidstuin kan plaatsvinden via:

 • telefoon;
 • schriftelijke correspondentie;
 • het contactformulier op www.debruidstuin.nl, bijvoorbeeld voor het aanvragen van een pasafspraak.
 • per e-mail;

Welke persoonsgegevens verzamelt Bruidstuin?

De Bruidstuin verzamelt in elk geval de volgende persoonsgegevens:

 • Personalia: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geslacht, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres en trouwdatum.
 • Bestelgegevens (bijvoorbeeld welke artikelen u bij Bruidstuin bestelt);
 • (Interactie)gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, surfgedrag en welke pagina’s u bezoekt op www.debruidtuin.nl, e-mailvoorkeuren voor de e-mailnieuwsbrieven, open- en klikgedrag van de e-mailnieuwsbrieven, voorkeuren/interesses, meningen, het gebruik van social media.

Op basis van welke grondslag verwerkt Bruidstuin persoonsgegevens?

De Bruidstuin verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om uw bestelling op te nemen af te leveren en contact te houden over (de voortgang van) deze bestellingen.

De Bruidstuin verwerkt ook persoonsgegevens op basis van uw toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang van de Bruidstuin.

Ten slotte kan de Bruidstuin persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht.

Voor welke doeleinden verwerkt Bruidstuin persoonsgegevens?

De Bruidstuin verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen Bruidstuin en haar klanten: het verwerken van bestellingen, leveren van bestellingen, informeren over bestellingen;
 • Het bijhouden van een klantenbestand voor toekomstige bestellingen;
 • Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de websites om optimaal gebruiksgemak te bieden;
 • Het uitvoeren van interne (kwaliteits)analyses en productontwikkeling om onze producten en dienstverlening voor u te verbeteren;
 • Het informeren over interessante ontwikkelingen, acties en aanbiedingen via verschillende (digitale) communicatiekanalen;
 • Het uitvoeren van sollicitatieprocedures.

Om deze doeleinden te realiseren, koppelt, combineert en analyseert Bruidstuin beschikbare (persoons)gegevens (zoals in dit privacy statement benoemd) om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen en op elkaar af te stemmen. Zo kunnen we het aantal contactmomenten met u beperken.

Bewaartermijnen

De Bruidstuin bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer Bruidstuin hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.

Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals Bruidstuin hen voorschrijft. De Bruidstuin verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden!

Cookies

Onze website gebruikt geen cookies die gegevens verzamelen, opslaan of delen die herleidbaar zijn tot een identificeerbaar natuurlijke persoon; met andere woorden een persoonsgegeven. Het tonen van een cookiemelding is daardoor niet nodig. 

Bruidstuin en andere websites

Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze andere websites. Bruidstuin is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met uw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Beveiliging

Bruidstuin hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens. de Bruidstuin neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. de Bruidstuin neemt onder meer maatregelen zoals het versleutelen van financiële gegevens, wachtwoorden en door gebruik te maken van firewalls en veilige servers.

Uw rechten

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van de Bruidstuin via telefoon, post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan u. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.

Dergelijke verzoeken kunt u indienen door contact op te nemen met:

Bruidstuin by Moda Reina BV
t.a.v. R. Mulder Postbus 62 – 8081 RH Elburg
Of u kunt een e-mail richten aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bruidstuin streeft ernaar om een verzoek binnen 4 weken te verwerken.

Heeft u ondanks onze zorgvuldige maatregelen een klacht met betrekking tot de wijze waarop Bruidstuin met uw persoonsgegevens om gaat? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wilt u na het lezen van ons privacy statement meer informatie of heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met onze directie via het e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijzigingen privacy statement

Bruidstuin behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u dit statement met regelmaat te lezen.